Tarieven en vergoeding dieetadvisering

In ieder basispakket wordt 3 uur dieetadvisering vergoed per kalenderjaar. Dat wil zeggen dat je 1 intakegesprek en minimaal 4 vervolgconsulten vergoed kunt krijgen. Dit kan meer of minder zijn afhankelijk van de duur van de consulten.

De consulten worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd (via Infomedics). Dit betekent dat je geen factuur thuis ontvangt (tenzij je over het maximaal aantal te declareren uren heen bent). Verschillende zorgverzekeraars vergoeden meer consulten vanuit de aanvullende verzekering. Het is afhankelijk van de soort verzekering of je naast de 3 behandeluren uit het basispakket meer vergoed krijgt.

Op dit moment spreek je als volwassenen wel het eigen risico aan als je zorg gebruikt vanuit het basispakket. Het is goed om hier rekening mee te houden. Mocht het eigen risico op zijn dan krijg je de zorg geheel vergoed. Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen als de behandeling op verwijzing is van een arts. Dit kun je nagaan in de polisvoorwaarden. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico en krijgen deze 3 uur per kalenderjaar geheel vergoed zonder extra kosten.

Huidige tarieven*:

Eerste consult / Intake: 111 of  92,50 euro (directe en indirecte tijd)
Vervolgconsult: 36 euro
Vervolgconsult kort: 18,50 euro
Toeslag Huisbezoek: 24,00 euro
Telefonisch consult: 18,50 euro per kwartier

*= Deze bedragen zijn gebaseerd op de tarieven die de zorgverzekeraars hanteren.

Directe tijd: daadwerkelijk contact (face-to-face, skype, telefonisch etc..)
Indirecte tijd: uitwerken (dieet)behandelplan, dieetlijst

Ketenzorg
Sommige ziektebeelden als Diabetes Mellitus (suikerziekte), COPD (longaandoeningen) en CVRM (hart en vaatziekten) vallen onder ketenzorg (KCOETZ). Dit wil zeggen dat de vergoeding anders verloopt. Hierdoor wordt meer zorg vergoed en wordt het eigen risico niet aangesproken.

Niet nagekomen afspraken
Indien een afspraak niet wordt nagekomen zonder bericht, wordt het consult deels in rekening gebracht en ontvang je thuis een factuur. De zorgverzekeraar vergoed dit niet. Je kunt afspraken tot 24 uur van tevoren afzeggen of verzetten via telefoon of email.